Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Madis Α.Ε. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι για γενικούς πληροφοριακούς και εκπαιδευτικούς λόγους. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης πριν προσπελάσετε ή χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα παραδέχεστε ότι διαβάσατε, καταλάβατε και συμφωνείτε με τους όρους χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε μην προσπελάσετε ή μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

 • Χρήση της ιστοσελίδας.
Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι για γενικούς πληροφοριακούς και εκπαιδευτικούς λόγους. Κάποια τμήματα αυτής της ιστοσελίδας προορίζονται για συγκεκριμένο κοινό συμπεριλαμβανομένων των πελατών, του προσωπικού, της υγειονομικής κοινότητας καθώς και του γενικού καλού. Η πρόσβαση και η χρήση των πληροφοριών της ιστοσελίδας υπόκεινται σε αυτούς τους όρους χρήσης. Με την πρόσβαση και τη χρήση στην ιστοσελίδας μας αποδέχεστε, χωρίς περιορισμούς και χωρίς περαιτέρω επεξηγήσεις αυτούς τους όρους χρήσης.
 • Περιεχόμενο
Η Madis Α.Ε. θα προσπαθεί να διατηρεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της ακριβές και ενήμερο αλλά δεν δίνει εγγυήσεις ή υποκίνηση κάθε είδους για την ακρίβεια, ενημερότητα και πληρότητά του. Δέχεστε ότι με την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της επωμίζεστε κάθε ευθύνη. Η Madis Α.Ε. αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, σαφείς ή εννοούμενες, συμπεριλαμβανομένων και των εγγυήσεων καταλληλότητας εμπορευσίμου για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Ούτε η Madis Α.Ε. αλλά και ούτε και καμία ομάδα προσώπων υπεύθυνη για την δημιουργία, παραγωγή και διανομή της ιστοσελίδας αυτής θα είναι υπόλογοι για οποιεσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς, ευθείς, συμπτωματικές, παρεπόμενες, έμμεσες ή ποινικές φθορές που εγείρονται από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα καθώς και λάθη ή παραλείψεις αυτής. Αυτός ο περιορισμός συμπεριλαμβάνει και τις ζημιές που οφείλονται σε ιούς που μολύνουν τον εξοπλισμό του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή.
 • Αποζημιώσεις
Συμφωνείτε να καλύψετε με αποζημίωση, να υπερασπίσετε και να διατηρήσετε αβλαβή την Madis Α.Ε., τους συμβούλους, τους πράκτορες, τους εργαζομένους, τους προμηθευτές και τους τρίτους συνεργάτες από κάθε απώλεια, δαπάνη, ζημιά και κόστος συμπεριλαμβανομένων και των δικηγορικών εξόδων που θα προκύψουν από παραβίαση από εσάς αυτών των όρων χρήσης.
 • Προσωπικά δεδομένα
Η Madis Α.Ε. σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας της. Παρακαλώ διαβάστε την δήλωση απορρήτου που εξηγεί τα δικαιώματα και τις ευθύνες των χρηστών τις ιστοσελίδας με σεβασμό στο περιεχόμενό της.
 • Ιστοσελίδες τρίτων και σύνδεσμοι

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες, τρίτων προς την Madis Α.Ε., στις οποίες η εταιρεία δεν έχει κανένα έλεγχο. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά και μόνο ως εξυπηρέτηση. Παρόμοια, σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να έχετε πρόσβαση από συνδέσμους τρίτων στους οποίους η Madis Α.Ε. δεν έχει κανένα έλεγχο. Η Madis Α.Ε. δεν δίνει καμία εγγύηση ή υποκίνηση κάθε είδους για την ακρίβεια, ενημερότητα και πληρότητά των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν θα έχει καμία υποχρέωση για οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό προκύψει από τέτοιου είδους περιεχόμενο ή πληροφορία. Η αναφορά ενός συνδέσμου τρίτων από την Madis Α.Ε. δεν υποδηλώνει την έγκριση ή την υπόδειξή της.

 • Ιατρικές πληροφορίες

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικές με διάφορες ιατρικές περιπτώσεις και την θεραπεία τους. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ιατρών ή άλλων εξειδικευμένων επαγγελματιών σε θέματα υγείας. Θα πρέπει πάντοτε να συμβουλεύεστε γιατρό ή κάποιον επαγγελματία σε θέματα υγείας.

 • Μη εμπιστευτικές πληροφορίες

Υποκείμενα σε κάθε εφαρμόσιμους όρους χρήσης που έχουν παρατεθεί στην δήλωση απορρήτου, επικοινωνίες και κάθε υλικό που στέλνεται στην Madis Α.Ε. μέσω διαδικτύου, μέσω e-mail ή διαφορετικά, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, είναι και θα θεωρηθούν μη εμπιστευτικές πληροφορίες και η Madis Α.Ε. θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει κάθε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνική, που περιέχονται σε τέτοιου είδους επικοινωνίες, για κάθε σκοπό συμπεριλαμβανομένων και των αναπτύξεων, παραγωγών και του marketing προϊόντων, με σεβασμό σε αυτές τις πληροφορίες.

 • Εμπορικά σήματα

Όλα τα ονόματα προϊόντων, είτε εμφανίζονται με μεγάλα γράμματα είτε με σύμβολο εμπορικού σήματος ή λογότυπο είναι εμπορικά σήματα της Madis Α.Ε. εκτός αν αναφερθεί διαφορετικά. Η χρήση ή η κατάχρηση αυτών των εμπορικών σημάτων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού, εκτός αν αναφερθεί διαφορετικά, είναι κατηγορηματικά απαγορευμένη και μπορεί να είναι παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, των νόμων περί δυσφήμησης, των νόμων περί απορρήτου και δημοσιότητας.

 • Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Πνευματική ιδιοκτησία (Copyright ©) 2006 Madis S.A. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα (All rights reserved). Τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι επιτρεπτό να αντιγραφούν για άλλους λόγους παρά μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς, προσωπικής αναφοράς, με όλες τις πνευματικές ιδιοκτησίες και ιδιωτικές σημειώσεις διατηρημένες στο έπακρο και εν συνεχεία δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο να διανεμηθούν. Εκτός από τα παραπάνω ρητώς αναφερθέντα δεν επιτρέπεται με οποιοδήποτε τρόπο να αντιγράψετε, να παραθέσετε, να κατεβάσετε, να διανέμετε, να τροποποιήσετε, να αναπαράγετε, να επανεκδώσετε και να αναμεταδώσετε οποιαδήποτε πληροφορία, κείμενο ή έγγραφο, που περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτού και σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο, σε εκτύπωση ή να δημιουργήσετε κάποια παράγωγη δουλειά βασισμένη σε εικόνες, κείμενα ή έγγραφα της ιστοσελίδας χωρίς την ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Madis Α.Ε. Κανένα περιεχόμενο αυτού του κειμένου δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως υπαινιγμός εξουσιοδότησης και ανασκευής ή διαφορετικά οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα υπό τις πνευματικές ιδιοκτησίες ή τις ευρεσιτεχνίες της Madis Α.Ε. ,ή τρίτου συνεργάτη της.

 • Άκυρο όπου απαγορεύεται

Αυτή η ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά της έχουν σκοπό να είναι σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς τις Ε.Ε. Παρόλο που οι πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας, που σχετίζονται με την χρήση των προϊόντων της Madis Α.Ε, είναι προσβάσιμες και σε χρήστες εκτός Ε.Ε., προορίζονται μόνο για τους κατοίκους της Ε.Ε.. Σε άλλες χώρες μπορεί να υπάρχουν νόμοι, ρυθμιστικές προϋποθέσεις και ιατρικές πρακτικές που διαφέρουν από αυτές της Ε.Ε. Οποιαδήποτε προσφορά για προϊόν ή υπηρεσία που γίνεται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.

 • Ισχύοντες νόμοι

Αυτή η σύμβαση όρων χρήσης και η χρήση σας της ιστοσελίδας θα πρέπει να διέπονται από τους νόμους της Ε.Ε. ανεξάρτητα από τις αντιθέσεις των αρχών του δικαίου και των νόμων. Οποιαδήποτε νόμιμη δράση ή άσκηση αγωγής ή δίωξης θα γίνει αποκλειστικά σε αρμόδιο κρατικό ή νομαρχιακό δικαστήριο που εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης στην Ελλάδα.

 • Ποικίλα

Αν οποιοσδήποτε όρος αυτής της σύμβασης διαπιστωθεί παράνομος, άκυρος ή ανεφάρμοστος τότε αυτός ο όρος θα είναι αυστηρά ατομικός χωρίς να επηρεάζει την δυνατότητα επιβολής των άλλων όρων. Η Madis Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό από αυτή την ιστοσελίδα κατά την κρίση της.

 • Έδρα

Τα κεντρικά γραφεία της Madis Α.Ε. βρίσκονται στην οδό Αγ. Αλεξάνδρου, στον Μέσα Καρτερό Ηρακλείου Κρήτης, Τ.Κ. 71601